24
.
08
2021

Høgtideleg oppstart fyrste skuledag

Rektor ynskte alle elevane velkommen tilbake til nytt skuleår.

Tradisjon tro var det høgtideleg overrekking av roser til dei fem nye førsteklassingane.

Fleire nyheiter