07
.
05
2017

SFO 2017-2018

Hugs innleveringsfrist er satt til 15. juni. Nytt at året er at dei som velgjer å ha bornet deira i sfo har no to val.

38-vekerstilbod. Kr 1250 pr mnd. Dette sfo-tilbodet følgjer skuleruta gjennom heile året.

44-vekerstilbod. Kr 1750 pr mnd. Dette sfo-tilbodet følgjer skuleruta. I tillegg får ein sfo-plass i haustferien, vinterferien, frå skuleslutt til juli, og ifra 1.august til skulestart. 

 

Første SFO-dag er 21. august.

Fleire nyheiter