Velkomen til

Stette Montessoriskule

Litt om oss

Stette Montessoriskule vart etablert i 2016 og er ein privatskule lokalisert i Stettebygda i Skodje Kommune. Det er 6 lærarar, 4 assistentar, 1 reinhaldar og 1 vaktmeister tilsett på skulen. Skulen har elevar frå 1.-7. trinn samt SFO-tilbod. Skuleåret 2018/2019 vert det 62 elevar, der dei fleste er frå Stette skulekrins.

På Stette Montessoriskole får elevane oppleve ein pedagogikk som er basert på Maria Montessori sine idear om læring og utvikling.

Nyheiter frå skulen