Informasjon

Praktisk informasjon

Opningstider

Stette Montessoriskule er open frå 07:15 til 16:45 på alle kvardagar. Før og etter vanleg skuletid er det tilbod om SFO. SFO følgjer skuleruta.

Skuleskyss

Skodje Kommune har ansvaret for skuleskyss. Dei av elevane som bur meir enn 4 kilometer frå skule eller som har farleg skuleveg har rett på skuleskyss. Gi beskjed til rektor om du meiner at du har behov for skuleskyss

Helsesyster

Helsesyster Ragnhild Kaldhussæter er å treffe på disse tidspunkta i 2020-2021:

‍Helsestasjon Skodje Rådhus

Måndag til fredag 0800 - 1600

Tlf: 70244060

Du kan ta kontakt for samtale, evt at foreldre/lærarar avtalar på førehand. Vaksinering vil føregå på skulen. Helsesyster gjev melding i forkant.

Helsestasjonsverksemda sitt formål er å:
  • førebyggje medfødde og erverva sjukdomar, og tannsjukdomar og skadar blant barn og
  • å fremje barna sin fysiske, psykiske og sosiale helse
Skulehelsetenesta sitt formål er å:
  • arbeide for å fremje elevane si totale helse og førebyggje sjukdom, skade eller lyte
  • i samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet, å arbeide for å identifisere og løyse dei helsemessige problem som knyter seg spesielt til skuleelevane sin situasjon

Telefon (sentralbord): 70 24 40 60

Nettstad om mobbing

Utdanningsdirektoratet har laga ein ny nettstad om mobbing. På nettstaden http://www.nullmobbing.no, finn barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing, og rettar i samband med det.

Engelsk
No items found.
Naturfag
Norsk